• Số 2 Đường Hạ Long, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
  • 0913.821.076